Privacybeleid

Inleiding

Volgende termen worden in KaraFun Bars's Privacy beleid gebruikt voor hun online diensten . Dit privacy beleid bestaat in een verklarend document waarint uiteengezet wort hoe persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor deKaraFun Bars's diensten. Gelieve er rekening mee te houden dat dit beleid op RECISIO's www.karafunbar.com/nl websites en bijhorende diensten op de “Website” van toepassing is en niet telt op de aan derden gelinkte paginas.

Bij het gebruik van onze diensten aanvaard u de volgende voorwaarden.

Privacy beleid verandering: dit Privacy beleid kan veranderen afhankelijk van de evolutie van onze diensten. Gelieve dit document regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Bijlage voor kinderen: kinderen onder de 13 jaar mogen nooit persoonlijke informatie doorgeven zonder ouderlijke toelating. KaraFun Bars veronderstelt geen data te ontvangen van kinderen van 13 jaar en er onder. Indien KaraFun Bars in kennis wordt gesteld dat het gegevens verzamelde van kinderen onder de 13 jaar zal deze informatie verweiderd worden uit onze daabase.

Verzamelen van informatie


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke informatie?
Het verzamelen van jouw persoonlijke informatie en gegevens wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf KaraFun Bars

Doel van de verwerking
Dit verzamelen van jouw persoonlijke informatie en gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van je bestellingen en voor onze verkooprelatie.

Gevraagde informatie
De verzamelde informatie is uitsluitend bedoeld om ervoor te zorgen dat de site en de features ervan goed werken (bijvoorbeeld registreren van een bestelling, betaling in één klik, door je bestanden browsen), of met als doel je speciale aanbiedingen te sturen op grond van de gebeurtenissen op je account (bijvoorbeeld korting op je verjaardag, een gratis nummer in het kader van ons programma voor klantentrouw, enz.). Zo verzamelt KaraFun Bars de volgende (niet uitputtende) lijst gegevens:
 • Mailadres
 • Laatste inlogdatum
 • Eerste inlogdatum
 • Laatste inlog-IP-adres
 • Stemmen voor de komende titels op de site
 • Suggesties voor de komende titels op de site
 • Commentaar gegeven op de site
 • (Versleuteld) wachtwoord
 • Land
 • Profieltype (optioneel)
 • Opt-in voor de Newsletter
 • Lijst aankopen op de site
 • Facebook ID in het kader van inloggen via Facebook
 • Print van betaalkaart in geval van een (incompleet) opgeslagen kaart
 • User Agent van de browser
 • Achternaam (optioneel)
 • Voornaam (optioneel)
 • Geboortedatum (optioneel)
Indien je deze informatie niet wilt doorgeven, verzoeken wij je de diensten waarvoor dit vereist is niet te gebruiken. Je kunt de site nog wel raadplegen en gebruiken ten behoeve van diensten waarvoor geen persoonlijke informatie nodig is.

Gebruik van informatie
KaraFun Bars gebruikt de verstrekte informatie om diensten aan je te verlenen in verband met je bestellingen, onder andere maar niet uitsluitend voor het opvolgen van je aanvragen met betrekking tot producten en diensten, de levering van je bestellingen, de opvolging van technische problemen en het doorgeven van informatie omtrent aanbiedingen en samenwerkingsvoorstellen indien je bij het aanmaken van je account hebt aangegeven die te willen ontvangen.

Disclosure of your information
De informatie die je verstrekt zal alleen door KaraFun Bars of zijn medewerkers gebruikt worden. De informatie kan echter ook vrijgegeven worden in geval van wettelijke verplichting hiertoe. KaraFun Bars kan deze informatie ook gebruiken om een eind te maken aan gedrag dat in strijd is met onderhavige bepalingen, met de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de site of met de wet.

Informatiedeling en derde partijen
KaraFun Bars verbindt zich ertoe je persoonlijke informatie te beschermen en niet door te geven aan derden. KaraFun Bars verbindt zich ertoe je mailadres of welke persoonlijke informatie dan ook niet te verkopen, verhuren, delen met derden of deze door hen te laten gebruiken.

Recht op digitale anonimiteit
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen beschik je over een recht op digitale anonimiteit. Zo wordt er nooit verwezen naar je persoonlijke gegevens in zoekmachines, en kun je op elk gewenst moment een verzoek doen tot wijziging of volledige verwijdering van je persoonsgegevens per mail via onze contactpagina.

Correspondentie met de Klantenservice

Als uw correspondentie, inclusief e-mails en faxen, kunnen door ons toegevoegd worden aan de administratie van uw account. We kunnen tevens de klantenservice correspondentie gebruiken tot het verbeteren van onze klantenservice, en om te onderzoeken hoe mogelijke fraude en schendingen van onze Algemene Voorwaarden van dienstverlening.

Cookies

Cookies zijn kleine een hoeveelheid gegevens die naar uw computer worden gestuurd. Zij kunnen worden gebruikt voor het opslaan en terugroepen van sommige informatie, zoals uw wachtwoord of login zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren iedere keer als je gebruik wil maken van onze Website. Gelieve er nota van te nemen dat uw browser kan worden geconfigureerd voor het accepteren of weigeren van cookies, of u te waarschuwen wanneer er een cookie wordt ingemaakt. U moet echter de cookies van KaraFun Bars aanvaarden om van de diensten van onze website gebruik te maken.

Account en persoonlijke informatie wijzegingen

Je hebt voortdurend recht op toegang tot je persoonlijke informatie, het recht om deze te corrigeren of aan te vullen, indien zij onjuist of onvolledig zijn, het recht bezwaar aan te tekenen zonder kosten voor het gebruik ervan door derden voor commerciële doeleinden en, meer algemeen, het recht op bezwaar tegen welke behandeling dan ook waar je het niet mee eens bent.

Het verzoek hiertoe moet per brief worden gericht aan de Klantenservice van KaraFun Bar - KaraFun Bars 74 rue des Arts - 59000 Lille - France of per mail aanhello@karafunbar.com.

Zekerheid

KaraFun Bars zorgt over de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Om te zorgen voor privacy van gegevens, beveiliging en bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van de informatie onder onze controle, onze database zich bevindt achter een firewall. Ook nemen we maatregelen ter beperking van de toegang tot gevoelige gegevens, om zo bepaalde verbindingen en de operaties door niet-geautoriseerde gebruikers te verbieden.

Contacteer ons

Neem gerust contact met ons op voor een vraag of opmerking over onze dienstverlening en het beleid, door het sturen van een brief aan de Klantenservice KaraFun Bar - KaraFun Bars 74 rue des Arts - 59000 Lille - France, of bij emailhello@karafunbar.com.