Gebruiksovereenkomst

Voorwerp

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden ('AVV') hebben tot voorwerp de voorwaarden vast te stellen waaronder een particulier (lde 'Klant') online karaokeruimtes kan reserveren op www.karafunbar.com (de 'Site'), uitgegeven door de onderneming KaraFun Retail SAS - R.C.S.: Lille 832 537 443 met een kapitaal van 210 000 €, waarvan de hoofdzetel zich bevindt 74 rue des Arts, 59000 LILLE.

Wijziging van onderhavige voorwaarden

KaraFun Bars behoudt zich het recht voor onderhavige AVV te allen tijde te wijzigen. De Klant verbindt zich ertoe kennis te nemen van alvorens via de Site te reserveren.

Prijzen

De prijzen van de reserveringen worden aangegeven tijdens de boeking in euro's inclusief omzetbelasting, per zaal en voor de aangegeven duur.

KaraFun Bars behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen, waarbij de Klant gegarandeerd wordt dat de prijzen die gelden op de dag van de boeking worden toegepast.

Boekingsvoorwaarden

De Klant heeft de mogelijkheid om karaokeruimtes te reserveren via de Site of telefonisch bij de betreffende bar.

Bij het reserveren wordt de beschikbaarheid van de karaokeruimtes realtime aan de Klant doorgegeven.

De boekingsbevestiging houdt in dat de AVV door de Klant worden geaccepteerd en dit vormt tevens de overeenkomst.

Per mail wordt een bevestiging gestuurd aan het door de Klant opgegeven adres, waarmee de ontvangst van de boeking en de betaling worden bevestigd.

Betaling

De boekingen worden betaald per bankkaart. Welke bankkaarten worden geaccepteerd staat vermeld op de reserveringsinterface voordat u op de betaalpagina komt.

KaraFun Bar registreert in geen geval betalingsgegevens van de klanten en geeft deze ook niet door. De transactie wordt volledig uitgevoerd door Stripe.

Bij het invoeren van uw bankgegevens bij het maken van een reservatie gaat u ermee akkoord dat in gevallen van annulering of het niet betalen ter plaatse of in andere bepaalde gevallen extra kosten in rekening zullen worden gebracht en dat u automatisch wordt gedebiteerd. Zie afdeling "Terugbetaling en annulering" voor meer informatie.

Toegang tot de karaokeruimtes

De Klant wordt verzocht zich minimaal 10 minuten voor de aanvang van de gereserveerde sessie aanwezig te zijn om de ruimte te betreden.

In geval van vertraging kan KaraFun Bars de sessie niet opschuiven, deze begint op de dag en het tijdstip die zijn afgesproken.

Terugbetaling en annulering

In geval van annulering tot 72 uur voor de gereserveerde datum wordt het volledige bedrag aan de Klant terugbetaald.

In geval van annulering minder dan 72 uur voor de sessie wordt de Klant een nieuwe datum voorgesteld voor hetzelfde aantal personen en gelijke duur.

In geval van annulering minder dan 1 uur voor de sessie wordt de Klant geen terugbetaling voorgesteld en ook geen vervangende datum.

Voor elk verzoek tot annulering of wijziging van de reservering, gelieve telefonisch contact op te nemen met de bar via het nummer dat op de pagina van de betreffende bar vermeld staat.

De Klant heeft geen recht op herroeping krachtens de bepalingen van het artikel L 121-20-4 van de Franse wet Consumentenbelangen.

Bescherming van de persoonsgegevens

KaraFun Bar verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te respecteren van door de Klant op de Site verstrekte persoonsgegevens, krachtens de Franse privacywetgeving (Loi Informatique et Libertés) van 6 januari 1978. Voorts zullen de door de Klant verstrekte gegevens nooit aan derden worden doorgegeven voor reclamedoeleinden.

De Site maakt gebruik van cookies voor het goed laten functioneren van de boekingen, met name om de voorkeurstaal en -valuta van de Klant te bewaren.

De door de Site verzamelde gegevens zijn gemeld aan de CNIL, de Franse autoriteit voor privacybescherming, onder nummer ixR2378872t.

Krachtens de Franse privacywetgeving van 6 januari 1978 mag de Klant op ieder gewenst moment zijn recht op toegang tot het dossier, zijn beroepsrecht en zijn recht op wijzigen of verwijderen van de hem betreffende gegevens uitoefenen door een verzoek daartoe te richten (waarin vermeld voor- en achternaam, mailadres, postadres) aan het volgende adres hello@karafunbar.com.

In de zaal genomen foto's

De foto's die op initiatief van de Klant worden genomen, worden ondergebracht op de servers van KaraFun Bar die ze voor onbeperkte duur opslaat met als doel ze aan te bieden om ze te tonen en te downloaden vanaf de Site, op een niet gerefereerde pagina waarvan de link naar de Klant wordt gestuurd na diens boeking.

Op ieder gewenst moment kunnen de Klant en de aanwezige derden die op de foto's staan, verzoeken deze te verwijderen via de administratie-interface die de Klant ter beschikking staat, en zo niet door een verzoek hiertoe per mail te richten aan hello@karafunbar.com.

Toepasselijk recht

Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan Frans recht.

Voor eventuele klachten kan de Klant een mail sturen naar de klantenservice via de contactpagina van de Site om een minnelijke schikking te verkrijgen. Indien dit niet mogelijk is, zijn de Franse rechtbanken bevoegd.

Klanttevredenheid

Na contact te hebben opgenomen met de KaraFun Bar klantenservice en geen bevredigend antwoord te hebben ontvangen binnen een maand, kan de klant de Médiateur du Tourisme et du Voyage (Ombudsman Toerisme en Reizen) inschakelen, waarvan de werkwijze en de procedure beschikbaar zijn op de site www.mtv.travel

Laatste update: 03-10-2023